BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK ÇALIŞTAYI AMACI

Kırmızı et ve süt talebinin yerli üretimden karşılanmasını hedefleyerek;

Bilim insanı, araştırmacı, kamu, özel sektör ve yetiştiricilerin, katılımcı, bütüncül ve ortak akla dayalı yaklaşımlarıyla,

  • Hayvancılık işletmelerinin tanımlanması, teknik ve ekonomik yapılarının analizi,
  • İşgücü, canlı hayvan, ürün ve yem piyasalarının yorumlanması,
  • Öncelikli sorun ve darboğazların belirlenmesi,
  • Sektörün ihtiyaç duyduğu araştırma önceliklerinin belirlenmesi,
  • Kamu otoritesinin uygulamalarının değerlendirilmesi,
  • Arazi, iklim özellikleri ve sermaye yapısıyla uyumlu, yetiştirici ihtiyaçları ve tüketici beklentilerini karşılayacak tarımsal ekonomik model oluşturulması amacıyla;

Hayvancılık sektörüne küresel rekabet gücü kazandıracak yapısal reform ve politika önerilerinin geliştirilebilmesi için “Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık Çalıştayı” düzenlenmiştir.