SÜT SIĞIRCILIĞI İLE İLGİLİ ANA VE ALT BAŞLIKLAR

 • Tanımlama ve Sınıflandırma
  • Süt sığırı
  • Ticari süt işletmesi
  • Çiğ sütün sınıflandırılması
  • Ekonomik ve fiziksel büyüklüklerine göre işletme tipleri
  • Üretim bölgesi yaklaşımı
 • Barınaklar ve Altyapı
  • Bölgesel işletme modeli
  • İşgücü maliyeti ve istihdam stratejisi
 • Islah
  • Üreticilerin ihtiyaçları
  • Ulusal ıslah hedefleri
  • Islahta hedef/ihtiyaç uyumu
 • İşletme Yönetimi
  • Uzmanlaşma
  • Yetiştirme sorunları ve yönetim stratejileri
  • İnfertilite ve maliyete etkisi
  • Tüberküloz ve brusellozdan arilik stratejisi
 • Hayvan Besleme ve Yem
  • Mera kullanımı
  • Yem bitkileri üretimi, hasadı ve depolanması
  • Kaba yemlerin hayvanlara sunumu
  • Kaba yem arz ve talebi
  • Kesif yem hammaddeleri ve yem maliyeti
 • Piyasa
  • Kalite bazlı sınıflandırma
  • Maliyet
  • Müdahale araçları ve fiyat politikası
  • Gümrük tarifeleri ve tarife dışı düzenlemeler
  • Rekabet
  • Desteklemeler
 • Örgütlenme, Yayım ve AR-GE
  • Yetiştirici örgütlerinin konsolidasyonu
  • Ulusal ihtiyaçlar
  • Kurumsal ihtiyaçlar
  • Tarımsal ekonomik araştırmalar
  • Yetiştiricilerin AR-GE çıktılarına erişimi
 • Politikalar ve Beklentiler
 • Diğer Konular