HAYVAN SAĞLIĞI İLE İLGİLİ ANA VE ALT BAŞLIKLAR

 • Ülkemizde Görülen Bazı İhbarı Zorunlu Hayvan Hastalıkları
  • Şap Hastalığı
  • Sığırların Modüler Ekzantemi
  • Koyun Keçi Vebası (PPR)
  • Koyun Keçi Çiçeği
 • Ülkemizde Görülen Bazı Zoonoz Hastalıklar
  • Sığır Tüberkülozu
  • Sığır Brusellozu
  • Anthrax
  • Koyun Keçi Brusellozu
  • Kuduz
 • Bazı Vektörel Hastalıkların Değerlendirilmesi
  • LSD
  • Mavidil
 • Hastalıklarla Mücadelede Genel Hükümler
  • Hayvan Hareketleri
  • Aşılama
  • Karantina
  • Dezenfeksiyon
  • Biyogüvenlik
  • Tazminatlı Kesim/İtlaf
  • Vektör Kontrolü
  • Yaban Hayatı
  • Sokak Hayvanları
  • Eğitim
 • Yapısal Sorunlar
  • Barınaklar ve Altyapı
  • Hayvan Pazarları
  • Kesimhaneler
  • Hayvan Refahı
  • İşletme Yönetimi
  • Hayvan Besleme ve Girdi Yönetimi
  • Yetiştirici Bilgi ve Farkındalık Düzeyi
  • Piyasa
  • Paydaşlar Arası Koordinasyon Eksikliği
  • AR-GE
  • Örgütlenme
 • Mevcut Durum
  • Tartışma
 • Gelecek Beklentileri
  • Yeni Mücadele Stratejileri
  • Politikalar