BESİ SIĞIRCILIĞI İLE İLGİLİ ANA VE ALT BAŞLIKLAR

 • Tanımlama ve Sınıflandırma
  • Etçi sığır
  • Yetiştirici işletme
  • Besici işletme
  • Yetiştiricilik bölgesi yaklaşımı
  • Besicilik bölgesi yaklaşımı
  • Karkas sınıflandırması
  • Perakende etin sınıflandırması
  • Ekonomik ve fiziksel büyüklüklerine göre işletme tipleri
 • Barınaklar ve Altyapı
  • Bölgesel işletme modeli
  • İşgücü maliyeti ve istihdam stratejisi
 • Islah
  • Üreticilerin ihtiyaçları
  • Ulusal ıslah hedefleri
  • Islahta hedef/ihtiyaç uyumu
 • İşletme Yönetimi
  • Uzmanlaşma
  • Yetiştirme sorunları ve yönetim stratejileri
  • İnfertilite ve maliyete etkisi
 • Hayvan Besleme ve Yem
  • Mera kullanımı
  • Yem bitkileri üretimi
  • Kaba yem arz ve talebi
  • Fabrika yem hammaddeleri ve yem maliyeti
 • Piyasa
  • Karkas kalitesi ile uyumlu piyasa fiyatlandırması
  • Müdahale araçları ve fiyat politikası
  • Maliyet
  • Besilik materyal temini
  • Gümrük tarifeleri ve tarife dışı düzenlemeler
  • Rekabet
  • Desteklemeler
  • Örgütlenme, Yayım ve AR-GE
 • Yetiştirici Örgütlerinin Konsolidasyonu
  • Ulusal ihtiyaçlar
  • Kurumsal ihtiyaçlar
  • Tarımsal ekonomik araştırmalar
  • Yetiştiricilerin AR-GE çıktılarına erişimi
 • Politikalar ve Beklentiler
 • Diğer Konular