Gıda, tarım ve hayvancılık; insanoğlunun beslenmesi ve varlığını sürdürmesi için hayati öneme sahiptir. Bu önemi dikkate aldığımızda; gıdasını üretemeyen, tarımı ve hayvancılığı gelişmemiş ülkelerin bağımsızlığı da ciddi tehlike altında demektir.

Bu bilinçle Bakanlık olarak hayvancılığa ayrı bir önem veriyoruz. Son 15 yılda ortaya koyduğumuz projeler ve verdiğimiz desteklerle hayvancılığı; devamlı büyüyen ve gelişen bir alan haline getirdik.

Önümüzdeki dönemde hayvan varlığımızı daha da artırmak ve hayvansal ürünlerde kendimize yeterliliği sağlamak öncelikli hedefimizdir. Bu konuda çalışmalarını yürüttüğümüz ve yürüteceğimiz ciddi projelerimiz bulunuyor.

Belirlediğimiz hedefe, üreticimizle, esnaf kardeşlerimizle, hep birlikte daha çok üreterek, daha çok çalışarak ulaşacağımıza tüm kalbimle inanıyorum.

İnşallah ortaya koyacağımız başarılı çalışmalarla hem tüketicimiz hem üreticimiz hem de ülkemiz kazanacaktır.

Bu süreci işbirliği içerisinde götürmek adına; tüm paydaşlarımızın katılımıyla hayvancılığımıza ilişkin çözüm tekliflerinin getirileceği ve yeni yaklaşımların ele alınacağı “Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık Çalıştayı”nı düzenliyoruz.

Çalıştay’ın, hayvancılığımızın geleceğine yeni ufuklar açacağına inanıyor, değerli görüşleriyle katkılarını esirgemeyecek tüm değerli katılımcılara teşekkürlerimi sunuyorum.

 

Dr. Ahmet Eşref FAKIBABA

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

Resim Galeri